fbpx

Возила

1

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Portfolio

Каско

Каско осигурување Со каско осигурувањето добивате комплетна финансиска сигурност на возилото. Овој вид на осигурување ги опфаќа следните осигурени ризици: сообраќајна незгода, како превртување, судар, удар, лизгање, урнување и слично паѓање на предмет или удар од некој предмет пожар ненадејно…
Read More

Автоодговорност

Осигурување кое нуди заштита на трети лица и нивниот имот од последиците на сообраќајна незгода, сопствениците на моторни возила се должни по сила на законот да склучат договор за осигурување од автоодговорност, со што се обезбедува надокнада на штета која…
Read More

Зелен Картон

Осигурување кое нуди заштита на трети лица и нивниот имот од последиците на сообраќајна незгода. Ова осигурувањето важи надвор од границите на Р. Македонија, т.е. во земјите членки на системот на зелена карта.Овој тип осигурување е задолжителен за сите типови…
Read More
Menu