fbpx

Земјоделие

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Имот
  4. chevron_right
  5. Земјоделие

Земјоделието има учество од 10% во бруто домашниот производ на РМ. И покрај тоа што претставува значајна гранка во економијата, ретки се осигурителните производи кои нудат сигурност за земојделците. Ние, во соработка со Европа РЕ им нудиме посебно дизајниран производ кој ги штити од сите ризици!.

Карактеристики на производот:

Штити од сите ризици – климатски, биолошки, природни

Индексирано осигурување на четирите најчести земјоделски култури – пченица, јачмен, пченка и винова лозаАвтоматско активирање на полисата, при намален принос (без проценители, трошоци за проценки, долги процедури)

Полисата е исклучиво поврзана со приносот, на тој начин опфаќа разни катастрофални штети поради различни фактори

Осигурување од одговорност
Осигурување од земјотрес
Menu