fbpx

Зелен Картон

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Возила
  4. chevron_right
  5. Зелен Картон

Осигурување кое нуди заштита на трети лица и нивниот имот од последиците на сообраќајна незгода. Ова осигурувањето важи надвор од границите на Р. Македонија, т.е. во земјите членки на системот на зелена карта.Овој тип осигурување е задолжителен за сите типови возила кои излегуваат од територија на Р. Македонија.Зелената карта за сите типови возила е годишна, а само кај патничките возила возможно е издавање на зелен картон со времетраење од  1 месец.Листата на земји членки на Системот на зелена карта, наведен е на самата зелена карта.

Автоодговорност
Техничка Опрема
Menu