fbpx

Антикорупција и измами во осигурување

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Антикорупција и измами во осигурување

Антокорупциска програма

Како дел од една успешна приказна, сакаме да обезбедиме квалитетна услуга кон нашите осигуреници, а тоа вклучува и нулта стапка на толеранција кон корупцијата и измамите. Кроација се грижи за правилното и етично работење на секој вработен. Доколку имате сознание или се сомневате во неправилности при работењето, во наш интерес е да пријавите на .

 

Измами во осигурување

Во кои случаеви станува збор за измама во осигурување?

  • намерно се уништува осигуран предмет
  • се склучува договор за осигурување откако штетата ќе настане
  • кога се склучува осигурвање со лажни и/или неточни податоци во врска со осигурениот предмет
  • кога се фалсификуваат лични податоци и/или се поднесуваат грешни лични податоци
  • злоупотреба на имотот на компанијата
  • корупција
  • фалсификување деловни книги

Секоја пријава е анонимна, и истата ќе се чува во тајност. Притоа, сите соодветни мерки и механизми ќе бидат употребени за утврдување на неправилноста и/или измамата.

Menu