fbpx

Одбор на директори

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Одбор на директори
Одбор на директори

Г-дин Роберт Вучкович

Претседател на Одбор на Директори

Г-дин Марио Батарило

Неизвршен член на Одбор на Директори

Г-ѓа Габриела Кулебанова

Неизвршен независен член на Одбор на Директори
Извршен член на Одбор на Директори

Г-дин Александар Манев

Генерален Директор
Оперативен менаџмент

Г-дин Бранко Стојкоски

Директор на продажба

Г-дин Коста Димитровски

Директор на прием во осигурување

Г-дин Бобан Томески

Директор на штети

Г-ѓа Катерина Ѓурчиноска

Директор за финансии и контролинг
Menu