fbpx

Банкарски сметки

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Банкарски сметки
Банка Сметка
Стопанска банка АД Скопје 200001957823160
НЛБ банка 210064795700344
Шпаркасе банка 250001002587261
Комерцијална банка 300000002929436
Еуростандард банка 370001100212440
Стопанска банка Битола 500000000795039
Охридска банка 530010101146974
Халк банка 270064795700157
Алфа банка 280100102842177
Прокредит банка 380177057904159
Уни банка 240010111622730
Menu