fbpx

Здравствено

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Лица
  4. chevron_right
  5. Здравствено

CROCARE и CROCARE+
Доброволното приватно здравствено осигурување на Кроација е наменето за едно лице – индивидуално или пак за двајца и повеќе – семејно осигурување. Заштитете го Вашето здравје и притоа бидете сигурни дека покрај себе имате доверлив партнер тогаш кога најмногу Ви треба. За осигурениците на приватно здравствено осигурување, тука е нашиот Контакт центар специјализиран да одговори на Вашите потреби за лекување. Обезбедете врвна заштита за себе и своите најмили и до висина од 20.000€.
Добивате услуга достапна веднаш без упат од матичен лекар, директно кај лекар специјалист во приватна здравствена установа по Ваш избор. Јавете се на 15 599 и ние во Ваше име и за Ваша сметка вршиме закажување и испраќаме гаранција за трошоците. Брзо, лесно и едноставно.
CROCARE – основен пакет
Со основниот пакет CROCARE обезбедувате надомест на трошоци во случај на специјалистички прегледи, оперативни зафати, болничко лекување како и целосен третман на малигни заболувања. Оперативните зафати и третманот на малигни заболувања можете да ги вршите по слободен избор во најраните приватни здравствени болници на територија на нашата држава како и на територија на цела Европа.
CROCARE+ – проширен пакет
Покрај покритијата дефинирани во основниот пакет, имате можност да изберете и CROCARE+ проширен пакет со кој ќе обезбедите и надомест на трошоци за комплексни дијагностички постапки (магнетнта резонанса, компјутерска томографија, лапароскопија и сл.) и до висина од 1.000€.

Она што е карактеристично за двата пакета е тоа што ви нудиме и користење на осигурувањето за превентивни прегледи. Ве стимулираме да се грижите за Вашето здравје и тогаш кога немате потреба да посетите лекар.

Незгода
Menu