fbpx

Здравствено

 1. Home
 2. chevron_right
 3. Лица
 4. chevron_right
 5. Здравствено

 

Лекувањето во приватните здравствени установи е брзо,  но ве изложува на високи трошоци.

Со CROCARE уживајте во брзината, целосно ослободени од трошоците.

Главни придобивки на CROCARE:
 • Без сопствено учество во штета (100% покривање на трошоците)
 • Директна наплата кон болниците преку сопствен Контакт Центар
 • Online пријавување и следење на штета преку Вашиот личен профил на moja.croatia
 • Територијално покритие за операции и болничко лекување на цела Европа
 • СМС поддршка во текот на целото лекување
Погледнете ги нашите пакети за индивидуално и семејно осигурување:

Дополни го твојот пакет со ризикот БРЕМЕНОСТ

Во сите пакети за индивидуално и семејно здравствено осигурување, дополнително може да се приклучи ризикот бременост. Приклучувањето е возможно со склучување на договор за лојалност во времетраење од 2, 3 или 4 години.
Изберете еден од пакетите за бременост со покритие до:
 • 1.500 € од 2.210,-мкд месечно
 • 2.000 € од 2.947,-мкд месечно
 • 2.000 € од 3.271,-мкд месечно
Лимитот може да се искористи и за прегледи во тек на бременоста како и за напредни генетски испитувања за испитување на аномалии на плодот.
За повеќе информации пишете ни на web chat, mail на или побарајте не телефонски на 15 599.
CRO пакети
Незгода
Menu