fbpx

Здравствено

 1. Home
 2. chevron_right
 3. Лица
 4. chevron_right
 5. Здравствено

 

Лекувањето во приватните здравствени установи е брзо,  но ве изложува на високи трошоци.

Со CROCARE уживајте во брзината, целосно ослободени од трошоците.

Главни придобивки на CROCARE:
 • Без сопствено учество во штета (100% покривање на трошоците)
 • Директна наплата кон болниците преку сопствен Контакт Центар
 • Online пријавување и следење на штета преку Вашиот личен профил на moja.croatia
 • Територијално покритие за операции и болничко лекување на цела Европа
 • СМС поддршка во текот на целото лекување
Погледнете ги нашите пакети за индивидуално и семејно осигурување:
За повеќе информации пишете ни на web chat, mail на или побарајте не телефонски на 15 599.

Дополни го твојот пакет со ризикот БРЕМЕНОСТ

Во сите пакети за индивидуално и семејно здравствено осигурување, дополнително може да се приклучи ризикот бременост. Приклучувањето е возможно со склучување на договор за лојалност во времетраење од 2, 3 или 4 години.
Изберете еден од пакетите за бременост со покритие до:
 • 1.500 € од 2.210,-мкд месечно
 • 2.000 € од 2.947,-мкд месечно
 • 2.000 € од 3.271,-мкд месечно
Лимитот може да се искористи и за прегледи во тек на бременоста како и за напредни генетски испитувања за испитување на аномалии на плодот.

Осигурително покритие за болничко лекување поради Covid-19

Покритието за болничко лекување на ковид-19 може да се склучи како дополнителен ризик во рамките на CROCARE пакетите за семејно и колективно осигурување, односно осигурителна заштита за семејството или од страна на компаниите за своите вработени.
Покритието е наменето е за лица над 18 години што примиле две дози вакцина, или лице на возраст над 18 години, кое не било вакцинирано, но му била изречена мерка за изолација / решение при што до моментот на хоспитализација поради ковид-19 поминале најмалку 30 дена од денот на престанокот на мерката изолација.
Во пакетот за колективното осигурување, осигурената сума изнесува до 5 000 евра, која зависи од просечната старост на колективот, додека кај семејното осигурување изнесува 5 000 евра за целото семејство во годишен агрегат, а пристапната возраст на осигурениците е до 50 години.
CRO пакети
Незгода
Menu