fbpx

ЦМР

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Транспорт
  4. chevron_right
  5. ЦМР

Осигурување кое ја покрива одговорноста на осигуреникот како превозник кон корисниците на превозот за целосна или делумна загуба, оштетување или за задоцнување на пратките во домашен и меѓународен превоз, превземени на превоз со товарен лист или договор.

Осигурување од земјотрес
Автоодговорност
Menu