fbpx

Имот

2

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Portfolio

Домаќинско осигурување

content_copyНови и поволни пакети за васcontent_copyНови и поволни пакети за вас Основен пакет Осигурени ризици: пожар, удар од гром, експлозија, луња, град, паѓање на воздушни летатала, манифестација и демонстрација, излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации и од уреди…
Read More

Пожар и други опасности

Овој вид на осигурување е дел од имотните осигурувања и е наменет за сите лица кои сакаат да ги покријат и дополнителните ризици од пожар. Со договарање на ризикот од пожар се вклучени следните основни ризици: Пожар Олуја Удар од гром Град…
Read More

Земјоделие

Земјоделието има учество од 10% во бруто домашниот производ на РМ. И покрај тоа што претставува значајна гранка во економијата, ретки се осигурителните производи кои нудат сигурност за земојделците. Ние, во соработка со Европа РЕ им нудиме посебно дизајниран производ…
Read More

Осигурување од земјотрес

Земјотрес се смета ненадејно движење, поместување и тресење на тлото (земјиштето) предизвикано ислучиво од природните процеси на тектонски движења и поместувања во земјината кора кое резултира со оштетување или уништување на осигурените предмети и истото е забележано според меѓународната скала…
Read More

Техничка Опрема

  Кога купуваме нов телевизор, нова машина, гаранцијата ни е особено важна. Но гаранцијата не ги штити вашите апарати од: Кражба Излевање на вода Кршење Пожар Експлозија Овие ризици се вклучени со нашето осигурување.          
Read More
Menu