fbpx

Останати

5

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Portfolio

CRO пакети

Обезбедете поголема заштеда и повеќе осигурителна заштита преку пакетите CRO кои вклучуваат домаќинско осигурување, доброволно здравствено осигурување, каско осигурување на патнички автомобил и осигурување од незгода. Пронајдете го пакетот кој одговара на Вашите потреби Врвна осигурителна заштита за Вас и…
Read More

Осигурување од одговорност

Осигурување на законската одговорност на осигуреникот за штета настаната со смрт, повреда на телото или здравјето како и оштетување или уништување на ствари на трето лице. Со ова осигурување се покрива одговорноста за штета која настанала важи – или од…
Read More
Menu