fbpx

Координатор за финансии

 1. Home
 2. chevron_right
 3. Координатор за финансии

Кроација осигурување АД – Друштво за неживотно осигурување, вработува:

Координатор за финансии

 Потребни квалификации и способности:

 • BCC – Економски факултет
 • Минимум 2 години работно искуство на слична или иста позиција
 • Напредно познавање на работа со персонален компјутер, посебно Microsoft Excel
 • Подготвеност за работа во рокови;
 • Способност за изнаоѓање на ефикасни практични решенија;
 • Висока мотивираност;
 • Способност за тимска работа;
 • Висока работна етика, кооперативност, одговорност и организациски способности
 • Упорност;
 • Иницијативност;
 • Лиценца за овластен сметководител ќе се смета за предност;

 

Опис на работното место/одговорности:

 • Целосна контрола во примена на сметководствените политики со цел усогласеност со локални закони и практики за сметководтво и даноци
 • Целосна контрола во примена на сметководствените политики со цел усогласеност со корпорациските известувачки насоки
 • Изготвува периодични предлози до менаџментот за подобрување на процесите согласно најдобрите практики
 • Изготвува периодични проверки за фунционирањето на интерните контроли
 • Подготвува извештаи кои го прикажуваат работењето на компанијата и предвидувањата за идни активности од аспект на финансиска позиција, приходи, расходи, добивки, загуби и паричен тек, врз основа на минати текови и идни очекувани активности.
 • Подготвува месечни , квартални и годишни групациски известувачки пакети
 • Подготвува месечни , квартални и годишни извештаи согласно законската регулатива
 • Финансиски анализи
 • Учествува во изготвувањето на годишен план и редовни FCST-и

 

Друштвото Кроација осигурување-неживот нуди

 • Вработување со полно работно време
 • Атрактивна нето плата
 • Посета на специјализирани обуки
 • Одлична можност за професинален развој
 • Нето плата 42.000 мкд

Потребна документација:

CV биографија

Мотивационо писмо

Доказ за завршено образование

Кандидатите кои ги исполнуваат условите, апликациите да ги испратат на емаил со рок до 31.01.2022 година и со назнака – ,,ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР ЗА ФИНАНСИИ ” .

Оние кандидати чии квалификации ги исполнуваат барањата и потребите на компанијата, телефонски или писмено ќе бидат повикани на разговор.

Со испраќање на апликација за вработување апликантите се согласни своите лични податоци да се користат за намена на Огласот за вработување.

Menu